1 Response

  1. saleha tasneem says:

    abb ke kuch bhi khaas nahin hain singers pahle achhe the. abb ke Bekar hain.