Jai Jai Jai Bajrang Bali (Big Magic) – 21st Nov 2019