Jai Jai Jai Bajrang Bali (Big Magic) – 15th Nov 2019