Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi 13th October 2017 [No Telecast]